Leaving Cert Irish

Gaeilge na hArdteistiméireachta – LC: H
Exam Papers Necessary
Gach gné den scrúdú scríofa clúduithe    (Topics to be covered)

Páipéar 1:
Ceapadóireacht

  • An Aiste/ Alt/ Díospóireacht     (Essay/ Articles/ Debate)
  • Frásaí agus Fóclóir / Sampla d’aiste

Léamhthuiscint

  • Fóclóir Coitianta agus díriú speisialta ar Cheist a 6
  • Comprehension: Relevant vocabulary with focus on Q.6

Gramadach agus Tuairim an scoláire faoin bpíosa

Fóclóir Coitianta don Chluasthuiscint (CD)

Páipéar 2:

Leagan amach an Pháipéir (Layout of the paper)

Nótaí ar na Filí (Notes on the poets)

Nótaí ar dhán – “ An Spailpín Fánach” (Notes on the poem)

Nótaí ar Phrós Ainmnithe – “ Óisín i dTír na n-Óg” (Notes on the Prose)

“Hurlamaboc”

Litríocht Bhreise – “An Triail” : Freagra Samplach
(“A Thig Ná Tit Orm” – Freagra samplach ar fáil chomh  maith)
Leathanaigh Oibre ar na topaicí don athfheiscint tugtha.


Choose Location & Date
Student Name
Contact Number