Junior Cert Irish

An Teastas Sóisearch –  JC:H
Exam papers necessary

Gach gné den scrúdú scríofa clúduithe    (Topics to be covered)

Páipéar 1:

  • Leagan amach an Pháipéir  (Layout of the paper)
  • Ceapadóireacht: An Scéal – Fóclóir agus frásaí coitianta (Essay –  Relevant  vocabulary and phrases)
  • Díriú speisialta ar an ngramadach – nótaí agus samplaí (Emphasis on grammar with notes and sample answers)
  • Fóclóir Coitianta don Chluasthuiscint (CD)

Páipéar 2:

  • Prós Liteartha – Tréithe an Duine
  • Freagra samplach bunaithe ar na téamaí – “Gafa” (Sample answers based on the themes – “Gafa”)
  • Filíocht – Frásaí agus samplaí    (Poetry phrases and sample answers)
  • Freagra samplach bunaithe ar na téamaí – “Faoileán” (Sample answers based on the themes  – “Faoileán”)
  • An Litir – Fóclóir agus frásaí coitianta (Vocabulary and relevant phrases for the letter)
  • Leathanaigh Oibre don athfheiscint tugtha

Choose Location & Date
Student Name
Contact Number